fbpx

*Forbehold om rentejusteringer - sist oppdatert 01.11.23.

2 000 000,- Innskudd
22.000,- Kostnad per måned

Ved total kjøpesum på 4 900 000,- og innskudd på 1 960 000,- vil de månedlige kostnadene være omtrent 22 000,- per måned, hvorav ca. 4 000,- er faste driftsutgifter og resterende beløp er renter på fellesgjeld. Faste driftsutgifter inkluderer drift, TV/Internett og vedlikehold.

Innskudd (%) 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Innskudd (kr) 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000
Fellesgjeld (kr) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 -
Faste driftsutgifter per måned
Renter -
Totalkostnad per måned 22 085 20 480 18 876 17 272 15 668 14 064 12 460