fbpx

Åpenhetserklæring

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven har et særlig fokus på virksomhetenes ansvar for sine samarbeidspartnere og leverandørkjeder.

For å oppfylle lovens krav, skal virksomheten gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger er en prosess der virksomheten skal identifisere og vurdere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og treffe tiltak for å avbøte denne risikoen. Dersom det har oppstått brudd, skal virksomheten medvirke til å avbøte følgene av dette.

Loven pålegger også virksomhetene en informasjonsplikt. Det skal utarbeides en egen rapport som skal offentliggjøres og enhver interessert samfunnsborger kan i tillegg henvende seg direkte til virksomheten for å få informasjon om etterlevelsen av loven.

Brunlanes Eiendom vil offentliggjøre en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger hvert år i tråd med kravene i åpenhetsloven. Denne redegjørelsen vil bli publisert på vår hjemmeside.

Dersom du lurer på hvordan Brunlanes Eiendom etterlever åpenhetsloven og vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, kan du sende oss en epost til post@brunlaneseiendom.no.

Alle skriftlige henvendelser vil som hovedregel bli behandlet og besvart innen tre uker. Dersom henvendelsen forutsetter nærmere undersøkelser som gjør at det ikke lar seg gjøre å gi et fullstendig svar, vil vi uansett sende deg et foreløpig svar innen tre uker.

Se Forbrukertilsynets veileding
Se åpenhetsloven