fbpx

Covid 19

Informasjon om visninger og boligkjøp etter koronautbruddet

Som en følge av koronaviruset, er Norge og verden fortsatt i en spesiell situasjon og krevende tid. Vi ønsker at du i denne tiden trygt skal kunne kjøpe bolig uten smittefare, og vi tar derfor viktige forhåndsregler. I Brunlanes Eiendom følger vi de retningslinjene som er utarbeidet av Eiendom Norge i samarbeid med helsemyndigheten.

Retningslinjer for visninger og kjøpsprosessen

Vi har iverksatt flere viktige tiltak for å redusere smitterisikoen, og for at du som boligkjøper skal føle deg trygg på visning og i kjøpsprosessen.

– Vi åpner opp for fellesvisninger, men sørger for at det ikke er større ansamlinger av folk inne & ute på tomtene.

– Dersom du er en interessent som ikke ønsker privatvisning, kan du få all informasjon oversendt digitalt, hvor vi kan ta en gjennomgang over telefon.

– Hvis du er i karantene, har symptomer, eller har vært i smitteområder, ber vi deg om at du avstår fra privatvisning. Ta kontakt med megler om du er usikker, så finner vi andre alternativer for å få vist deg boligen.

– På visning holder vi minst 1,5 meters avstand og unngår håndhilsing, men ønsker deg varmt velkommen med et smil.

– Vi reiser til visninger på en måte som ikke bidrar til å utsette andre for unødvendig smitterisiko, og oppfordrer samtidig kundene våre til å gjøre det samme.

– For å forhindre smitte, får du tilsendt digitale prospekter i stedet for fysiske, trykte prospekter som vi normalt tilbyr.

– Signering av kjøpstilbud og kjøpekontrakter vil skje digitalt.

Vi forholder oss enhver tid til Helsemyndighetenes retningslinjer, og gjør oppmerksom på at de nevnte retningslinjene ovenfor kan bli endret på kort varsel. Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med megler.