fbpx

*Forbehold om rentejusteringer – sist oppdatert. 08.03.2024
Priseksempel felleskostnader leilighet C0102

2 000 000,- Innskudd
22.000,- Kostnad per måned

Ved total kjøpesum på 4 850 000,- og innskudd på 2 425 000,- vil de månedlige kostnadene være omtrent 22 085,- per måned, hvorav ca. 3 532,- er faste driftsutgifter og resterende beløp er renter på fellesgjeld. Faste driftsutgifter inkluderer drift, TV/Internett og vedlikehold.

Innskudd (%) 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Innskudd (kr) 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000
Fellesgjeld (kr) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 -
Faste driftsutgifter per måned
Renter -
Totalkostnad per måned 20 480 18 876 17 272 15 668 14 064 12 460