fbpx
Kommende

Brit Grytbaks Veg

Praktisk beliggenhet sør for sentrum

Meld interesse

Store terrasser med mye utsikt og grønne uteoppholdsarealerer er viktige kvaliteter. Samtidig har vi vektlagt bruk av robuste og vedlikeholdsfrie materiale, som sikrer god vedlikeholdsøkonomi og at byggets estetiske kvaliteter vedvarer.

Prosjektets beliggenhet

Prosjektet er plassert med nærhet til alt: dagligvare, kollektiv trafikk og ikke minst fantastiske turområder.

Interessert i å vite mer
om prosjektet?